Naar inhoud

Lidmaatschap

groepvlaamsbrabant

Voor toegetreden leden:

Het lidmaatschap van ECG biedt een waaier aan voordelen.

  1. aansluiting bij de ECG-polis voor rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid;

  2. abonnement op het tijdschrift Impuls;

  3. toegang tot het intranet voor de ECG-leden;

  4. abonnement op de maandelijkse elektronische ECG-zine;

  5. uitnodiging voor de algemene vergadering en de ledendag;

  6. uitnodiging voor deelname aan het ECG-congres;

  7. netwerking met collega's en op gemeentelijk managementniveau;

 

 

Onze vereniging bestaat uit effectieve leden, toegetreden leden en ereleden.

  1. Toegetreden leden zijn de aangestelde gemeentesecretarissen of adjunct-gemeentesecretarissen in actieve dienst die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben.

  2. Effectieve leden van de vereniging zijn toegetreden leden die daartoe bij bewilliging uitdrukkelijk de wens uitdrukken. Enkel de effectieve leden komt de volheid van het lidmaatschap toe met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering. Kandidaat-effectieve leden dienen hun kandidatuur schriftelijk in bij de voorzitter. Nieuwe effectieve leden worden door de algemene vergadering aanvaard bij gewone meerderheid.